Uromedik_logo (1)

0902 818 313

urolambulancia@gmail.com

ČO JE EREKTILNÁ DYSFUNKCIA (ED)

Erektilná dysfunkcia (ED) je neschopnosť dosiahnuť alebo udržať dostatočnú erekciu potrebnú na uskutočnenie sexuálneho styku. Občasná ED nie je nezvyčajná. Veľa mužov zažije túto skúsenosť najmä vďaka stresu. Naopak častá ED môže byť príznakom zdravotných problémov, ktoré potrebujú liečbu. V súčasnosti každý druhý muž vo veku 40-70 rokov uvádza skúsenosti s poruchou erekcie, dokonca celá pätina mužov má problémy s dosiahnutím erekcie už pred štyridsiatkou.

Penis pozostáva z dvoch valcov erektilných tkanív, ktoré sa nazývajú kavernózne (toporivé) telesá (vytvárajú erekciu) a jedného kanálika (urety), ktorou prechádza moč. V toporivých telieskach sa nachádzajú dutinky a v ochabnutom stave sú prázdne. Keď dochádza k erekcii do kavernóznych teliesok sa dostáva veľké množstvo krvi a tieto dutinky ju hromadia. Dostatočný prívod a nahromadenie krvi má za následok zväčšenie a tuhosť penisu.

Erekcia je jav neurologický a cievny. Do mozgu prichádzajú tak pro-erektilné stimuly ako aj stimuly potláčajúce erekciu. Mozog vyhodnocuje všetky informácie a vydáva pokyny penisu cez  miechu a nervové vlákna. Každá choroba alebo porucha, ktorá ovplyňuje mozog, miechu, nervové vlákna môže mať vplyv na erekciu. Cievna ED je najčastejšia a je dôsledkom poruchy penisu alebo mechanizmov spolupodieľajúcich sa na erekcii. Ak krv nie je privádzaná správne, alebo uniká z dutiniek, vedie to k ťažkostiam s dosiahnutím resp. udržaním tuhosti.

IMPOTENCIA ALEBO

EREKTILNÁ DYSFUNKCIA?

V minulosti sa používal pre sexuálnu alebo erektilnú poruchu aj termín impotencia, teda neschopnosť, nemohúcnosť, ktorý je nielen nepresný ale aj hanlivý.

Termínom impotencia sa označuje aj neplodnosť (impotencia generandi u muža a impotencia concipiendi u ženy), neschopnosť ejakulácie (impotencia ejaculandi), neschopnosť dosiahnuť vyvrcholenie (impotencia satisfactionis), neschopnosť donosiť plod u žien (impotencia gestandi), neschopnosť muža k súloži (impotencia coeundi) a aj iné problémy.

Erektilnú dysfunkciu by sme mohli označiť termínom impotencia pri neschopnosti dosiahnuť erekciu, ktorá trvá viac ako šesť mesiacov súvisle.

PRÍČINY PORÚCH EREKCIE

„Pán Boh zaplať za varovný prst, ktorým porucha erekcie býva,“ tvrdí popredný český andrológ MUDr. Karel Kočí. „Je dôležité, aby muž tento problém nebagatelizoval, neriešil len s kamarátom alebo cez internet pomocou nejakých pofidérnych prípravkov, ale aby zašiel k lekárovi, ktorý ho vyšetrí a pokúsi sa zistiť, v čom ten problém naozaj je!“ upozorňuje a pokračuje: „Donedávna skutočne prevládala predstava, že 90% týchto problémov je v hlave, že majú psychogénnu podstatu, ale dnes už vieme, že viac ako 80%  prípadov má naopak hmatateľnú príčinu. Že je za tým ochorenie nejakého ústroja, ktorý sa podieľa na mechanizme erekcie, najčastejšie cievneho systému.“

Vaskulárna (cievna) ED

Je najčastejšia. Dochádza k nej vtedy, keď sa do penisu dostáva menej krvi (arteriálna), alebo sa jej nedostáva dostatočne do toporivých teliesok (veno-okluzívna), alebo dochádza k úniku krvi z teliesok a tým aj k náhlemu ochabnutiu erekcie. Najčastejšie príčiny vaskulárnej ED sú: cukrovka, vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol, fajčenie a kardiovaskulárne choroby. U mužov s kardiovaskulárnym rizikom môže ED byť prvým vážnym varovaním.

Neurologická ED

Nastáva vtedy, keď sa objavia problémy s prenosom signálov z mozgu a z miechy do penisu cez nervové vlákna, ktorý nastáva pri erekcii.

Príčinami tejto formy ED môžu byť cukrovka, ochorenia miechy, zákroky pri rakovine prostaty, močového mechúra a konečníka (poškodenia nervových vlákien). Takýto pacienti majú zvyčajne problémy so začatím erekcie a liečba je zložitejšia.

Hormonálna ED

Ak organizmus produkuje menej mužského hormónu (testosterónu) ako je potrebné. Testosterón zvyšuje sexuálnu túžbu, zvyšuje frekvenciu pohlavného styku a rannej erekcie.

Od liekov

Mnoho medikamentov, ktoré sa používajú na liečbu chorôb ako vysoký krvný tlak alebo depresiu môže ovplyvniť schopnosť erekcie. Psychofarmatiká, používané pri liečbe chorôb nervového systému zvyknú mať taktiež dopad na erekciu.

Psychologická ED

V takomto prípade je toporivý mechanizmus penisu v poriadku, ale erekcia sa nedostavuje kvôli psychologickým problémom, ktoré môžu vzísť z obáv zo styku (strach z nedostavenia sa erekcie, strach zo zlyhania), partnerské problémy, depresia alebo iné psychologické problémy a stres.

OTESTUJTE SA

Dotazník sexuálneho zdravia muža (IIEF-5) je medzinárodný dotazník, ktorý sa používa pri diagnostike porúch erekcie. Vyberte odpoveď, ktorá najlepšie vystihuje Vašu situáciu za posledné 3 mesiace.

sk